تمام دستورهای آشپزی و برچسب پست هاخامه سنگین

خامه سنگین

(heavy cream) طرز تهیه خامه سنگین

نوع دستور آشپزی: آشپزی:
میانگین امتیاز: (3.6 / 5)

کره را داخل ظرف ریخته و روی حرارت غیر مستقیم یا داخل ماکروفر قرار می ...

diba ادامه