غذا با: پیاز

طرز تهیه غذاهای که برای ساختش از پیازاستفاده شده باشد

طرز تهیه املت دنور

نوع دستور آشپزی:, آشپزی:
میانگین امتیاز: (4.5 / 5)

طرز تهیه املت دنور با سایت مواد لازم

diba ادامه